περίπτωση προϊόντων στεγών PVC

June 2, 2022

Εφαρμογή μονωμένου του θερμότητα ΦΎΛΛΟΥ ΣΤΕΓΏΝ UPVC

Η ευνοϊκή για το περιβάλλον έννοια γίνεται δημοφιλής με τη μάζα στην αγορά κατανάλωσης. Το φύλλο στεγών μας έχει επιτύχει την εθνική προσοχή και χρησιμοποιείται ευρέως στη διάφορη κατασκευή, όπως το κατασκευαστικό πρόγραμμα βιλών, σπιτιών, αγροκτημάτων, θερμοκηπίων και κυβέρνησης και ούτω καθεξής, με τις λειτουργίες όπως ελαφρύ, τη στεγανότητα, την ανθεκτικότητα, τη μόνωση θερμότητας, την υγιή μόνωση, το αντι-λέκιασμα, την όξινη & αλκαλική αντίσταση διάβρωσης, τον αέρα και την αντίσταση κλονισμού, την πυρκαγιά - καθυστερών και την κατάλληλη εγκατάσταση, κ.λπ.